חיפוש
 
 
 
 

מועדוניות בתי - ספר

 
 

המועדונית תפעל באותה מתכונת כבשנים קודמות, בהנהלת חברת פונטי'ז וצוות מדריכים מנוסה וזאת בכפוף לתכנית ניצנים
1) שעות וימי פעילות: ימים א'- ה' החל מהשעה 13:30 ועד השעה 16:30. המועדונית תפעל החל מספטמבר ועד יוני, למעט ערבי חג, חג וחוה"מ. אנו עובדים בהתאם ללוח החופשות של עיריית תל אביב.
בחופשות החגים, תתקיים קייטנה החל מהשעה 8:00 ועד השעה 16:00. 

2) חוגים: במשך השבוע יופעלו שני חוגים (החוגים יפורסמו בתחילת השנה). 
במהלך השנה עשויים להשתנות היום בו מתקיים החוג וכן החוג עצמו בהתאם להיענות הילדים.

3) ארוחת הצהריים: מדי יום מוגשת ארוחת צהריים חמה המורכבת ממנת חלבון, פחמימה, ירקות מבושלים וירקות טריים. התפריט השבועי המוגש בגני הילדים הוא אחיד וקבוע, מנות מיוחדות יוגשו לילדים בעלי רגישויות רפואיות בלבד. 

4) ביטוח: לחברה ביטוח להפעלת צהרונית, על פי הדרישות של עיריית תל אביב.

5) תשלום: 
כיתות א' - ב'- עלות ההשתתפות חודשית בצהרונית הינה 785 ₪ 
כיתות ג'- עלות ההשתתפות החודשית בצהרונית הינה 935 ₪
יש להעביר תשלום מראש לעשרה חודשים (ספטמבר 2017 עד יוני 2018) באמצעות הוראת קבע.
*** רישום ותשלום לקייטנת הקיץ ייעשה בנפרד (פרסום ופרטים יימסרו לקראת הקיץ) ***

6) ביטול/ היעדרות: הפסקת השתתפות במועדונית תיעשה רק לאחר קבלת הודעה מראש, במייל בלבד. החזר יינתן בהתאם למפורט להלן:
א. בגין ביטול השתתפות שיימסר למפעיל עד ליום ה- 15 לחודש- ישולם למפעיל תשלום עד תום אותו חודש. מובהר כי הילד יהא רשאי להשתתף בצהרונית עד לתום אותו חודש.

ב. בגין ביטול השתתפות שיימסר למפעיל לאחר היום ה- 15 לחודש- ישולם למפעיל תשלום בגין החודש שלאחריו. מובהר כי הילד יהא רשאי להשתתף בצהרונית עד לסוף החודש שלאחר מכן. 

**החזר תשלום בכל הקשור להיעדרות בשל מחלה, יינתן רק לתקופה העולה על 30 יום בהמצאת מסמכים מאשרים. 

** לתשומת לבכם, בכל מקרה של תשלום חוזר (המחאה או הוראת קבע), תיגבה עמלה ע"ס 30 ש"ח **

7) הנחות: השנה לא ינתנו הנחות כלשהן.

8) הנהלת המועדונית רשאית להפסיק את השתתפותו של ילד אשר התנהגותו או מעשיו של הילד או הוריו יפריעו למהלך התקין של הפעילות ויסכנו את הילד או ילדים אחרים (בנסיבות אלו יינתן החזר בהתאם לנוכחות).

לתשומת לבכם, יוכלו לקחת חלק רק ילדים שעבורם הוסדר הרישום והועבר טופס הוראת קבע במייל)

*** אישור סופי להרשמה יינתן לאחר קבלת התשלום עבור כל שנת הלימודים ***


גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר