חיפוש
 
 
 
 

מועדונית גני ילדים

 
 

חברת פונטי'ז בע"מ פועלת למעלה מ-15 שנה בתחום העשרה לילדים ומתמחה ביצירת תכניות והפעלות לילדים החל מגיל שלוש. כל ההפעלות מועברות ע"י מדריכים מוסמכים,אחראיים ומקצועיים בעלי ניסיון עשיר בתחום.
צוות המועדונית יכלול גננת וסייעת, את המועדונית תלווה לאורך כל השנה יועצת פדגוגית/


פעילות המועדונית
המועדונית פועלת במשך השבוע בימים א' עד ה' בין השעות: 14:00 ועד השעה 16:30.
וכן בחופשות החגים (עפ"י לוח החופשות המצורף) החל מ 8:00 ועד השעה 16:00.


סדריום במועדונית
:

13:45

-

הגעת צוות המועדונית

14:00

-

ריכוז ילדי המועדונית למפגש נוכחות קצר

14:10

-

הגשת ארוחת צהריים בשרית 

14:45

-

ארגון הגן לאחר ארוחת הצהריים

15:00

-

מפגש עפ"י התכנית החינוכית / פעילות החוגים השבועית / פעילות יצירה

16:00

-

פתיחת שערי הגן, פעילות חופשית בפינות הגן

16:30

-

סיום המועדונית ונעילת שערי הגן


חוגים
:

במשך השבוע יופעלו שני חוגים (החוגים יפורסמו בתחילת השנה), במהלך השנה עשויים להשתנות הימים בהם מתקיימים החוגים וכן החוגים עצמם בהתאם להיענות הילדים. (חוגים לדוגמה: דרמה, ספורט, מדען צעיר, חיות, שעת סיפור, מסביב לעולם,  ועוד...)


קייטנות
:

המועדונית תפעל במתכונת קייטנה בחופשות החגים (לוח חופשות של עיריית ת"א יחולק בתחילת השנה)
כמו כן תפעל המועדונית בחודשי הקיץ, תאריך סיום הקייטנה יפורסם בלוח חופשות.
שימו לב, לוח חופשות נקבע בשיתוף עם עיריית ת"א והוא אחיד לכל המועדוניות הפועלות בגני עירייה, לא ניתן לערוך שינויים בלוח.
לקייטנה רישיון עסקים והיא מנוהלת כנדרש עפ"י חוק רישוי קייטנות של עיריית ת"א.

ביטוח:
אנו מבטחים את הילדים בביטוח המותאם לדרישת עיריית תל אביב.

עלות המועדונית:

עלות המועדונית 872₪ לחודש.